Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Wybieram przyszłość zawodową - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim

Nazwa zadania: Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego  w Powiecie Starogardzkim

Umowa o dofinansowanie: RPPM.03.03.01-22-0012/16 z dnia 9 listopada 2019 r.

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2010 (oś priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej)

 

Koszt projektu: 4 995 802,07 zł

 

Dofinansowanie: 4 496 221,86 zł

 

Okres realizacji projektu: 2016-2020 r.

 

Cel projektu: zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie Starogardzkim oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod  i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy. Projekt jest skierowany do 1 000 uczniów i 36 nauczycieli z: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim, Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim, Technikum w Owidzu oraz Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie z 4 branż kluczowych: ICT i elektronika, środowisko, transport, logistyka i motoryzacja oraz meblarstwo. W ramach projektu realizowane są m.in. staże i praktyki zawodowe, kursy i szkolenia, wyjazdy na uczelnie wyższe, doradztwo zawodowe, studia podyplomowe oraz kursy i

szkolenia doskonalące nauczycieli.

 

Linki:

https://zse.stronyzklasa.pl/wybieram-przyszlosc-zawodowa-podniesienie-jakosci-szkolnictwa-zawodowego-w-powiecie-starogardzkim,439,pl

https://zse.stronyzklasa.pl/wybieram-przyszlosc-zawodowa,339,pl

https://zse.com.pl/pl/aktualnosci/173-wybieram-przyszlosc-zawodowa-podniesienie-jakosci-szkolnictwa-zawodowego-w-powiecie-starogardzkim

https://zse.com.pl/pl/11-programy-i-projekty-v2/

http://technikum.zse.com.pl/show/id/1733

http://technikum.zse.com.pl/show/id/1615

https://www.zse.com.pl/pl/aktualnosci-2/100-logistycy-na-wykladzie-w-pwsz-w-elblagu

https://pwsz.elblag.pl/zajecia-z-robotyki-dla-uczniow-ze-starogardu-gdanskiego.html

Data dodania: 2020-11-26 09:36:35
Data edycji: 2020-11-30 13:40:33
Ilość wyświetleń: 111
wstecz

Partnerzy

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej