Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Inauguracja nowego roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Ekonomicznych
w Starogardzie Gdańskim odbyła się 1 września wg ustalonego harmonogramu,
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Uczniowie mieli założone maseczki, a każda klasa zajęła wyznaczone miejsce.
O godzinie 9.00 uroczyście rok szkolny powitali uczniowie klas pierwszych. Wydarzenie rozpoczęło się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Prowadzący uroczystość, przedstawiciele klasy 2Te, Natalia Tyczyńska i Mateusz Suchomski, powitali obecnych: dyrekcję szkoły, dyrektora - pana Tadeusza Burczyka, wicedyrektor - panią Stanisławę Głąb-Brandt, wicedyrektora - pana Andrzeja Prabuckiego, wychowawców klas pierwszych, przedstawicieli grona pedagogicznego oraz uczniów klas pierwszych Technikum nr 1 im. Noblistów Polskich. Poproszony o zabranie głosu i oficjalne otwarcie nowego roku szkolnego, dyrektor szkoły - pan Tadeusz Burczyk, powitał zebranych nauczycieli, szczególnie ciepło uczniów rozpoczynających naukę w szkole, życząc zdrowia, wytrwałości i sukcesów
w nauce. Głos zabrał również przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Michał Czechowski, który w serdecznych słowach zwrócił się do dyrekcji, nauczycieli,
a w szczególności najmłodszych uczniów, którym pogratulował wyboru szkoły.
Podczas uroczystości nie zapomniano o przypadającej na 1 września 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Oprawę muzyczną zapewnili: Patrycja Dubiela z klasy 2Te oraz Kacper Klasa, uczeń klasy 4Tc i Marcin Bukowski z klasy 3Ti.
Po uroczystości na szkolnej hali sportowej odbyły się spotkania z wychowawcami w klasach.

Ewa Balcerzak

Data dodania: 2020-09-01 16:22:06
Data edycji: 2020-09-10 16:22:16
Ilość wyświetleń: 391
wstecz

Partnerzy

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej