Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Spółdzielnia Uczniowska

Spółdzielnia Uczniowska

Spółdzielnia Uczniowska „EKO –KROPEK” jest organizacją uczniów, prowadzoną przez nich samodzielnie pod opieką nauczyciela - opiekuna i działa na podstawie statutu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie członków - założycieli (uczniów).

Organami spółdzielni uczniowskiej są:

 - Walne Zgromadzenie,

jest najwyższym organem spółdzielni, w obradach którego uczestniczą jej członkowie.

 - Rada Nadzorcza,

jest podstawowym organem sprawującym kontrolę i prowadzącym nadzór nad spółdzielnią.

- Zarząd,

Do jego zadań należy kierowanie bieżącą działalnością spółdzielni oraz reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz.

Spółdzielnia Uczniowska „EKO _KROPEK” prowadzi działalność gospodarczą w formie sklepiku szkolnego. Dzięki tej inicjatywie uczniowie uczą się praktycznych podstaw działalności handlowo – usługowej. Dzięki rozwijaniu takich umiejętności absolwentom szkoły łatwiej będzie odnaleźć się na przyszłym rynku pracy lub podjąć dalszą edukację.

Z wygospodarowanego zysku spółdzielcy mają dofinansowane zagraniczne wycieczki. W ostatnim roku zwiedzili Wiedeń.

Postawy kształtowane u uczniów działających w ramach SU to:

  • uczciwość,
  • gospodarność (oszczędność),
  • odpowiedzialność,
  • rzetelność (sprawne prowadzenie spraw spółdzielni uczniowskiej),
  • uspołecznienie (umiejętność połączenia dobra osobistego z dobrem grupy),
  • szacunek dla ludzi,
  • życzliwość (uczynność),
  • szacunek do mienia społecznego,
  • sprawiedliwość,
  • szacunek do przyrody (zachowania proekologiczne).

Młodzież szkolna działająca w ramach spółdzielni: uczy się prowadzenia przedsiębiorstwa w aspekcie formalnym (poznaje funkcjonowanie organów statutowych spółdzielni, wewnątrzspółdzielcze relacje pomiędzy tymi organami oraz zadania tych organów); nabywa praktycznych doświadczeń w organizowaniu i realizacji przedsięwzięć gospodarczych; uczy się szacunku dla uczciwie zarobionych pieniędzy; przede wszystkim uczy się zespołowej pracy i zbiorowej zaradności; dąży do wypracowania zysków i korzyści niematerialnych; przeznacza wypracowane zyski i korzyści niematerialne, zgodnie z decyzją uczniowskiej wspólnoty, na jej spółdzielcze potrzeby, na potrzeby własnej szkoły, bądź na potrzeby lokalnej społeczności.

 

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA JEST DOSKONAŁYM SPOSOBEM NA ROZWIJANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, WSPÓŁPRACY I ZARADNOŚCI MŁODZIEŻY.

                                                                                                                      Opracowała

                                                                                                                      Elżbieta Szulca

Data dodania: 2019-04-02 15:04:22
Data edycji: 2019-04-11 10:53:07
Ilość wyświetleń: 148
wstecz

Partnerzy

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button