Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

29 kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie kolejnych absolwentów Technikum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Starogardzie Gdańskim. W tym ważnym dla całej społeczności szkolnej wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście: Starosta Powiatu Starogardzkiego, pan Kazimierz Chyła, Naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym, pan Marek Gabriel, przedstawiciele rodziców, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, uczniowie i absolwenci. Uroczystość prowadzili uczniowie klasy 2Te, Paulina Ordon i Jakub Wąsowski. Podniosłym momentem uroczystości było przekazanie sztandaru szkoły przez chorążego pocztu sztandarowego, Kacpra Wrońskiego z kl.4Ta młodszemu następcy, Aleksandrowi Sroce z kl. 2Te. Poproszony o zabranie głosu, dyrektor szkoły, pan Tadeusz Burczyk pogratulował wszystkim absolwentom i życzył powodzenia na egzaminach maturalnych i wytrwałości w dorosłym życiu. Następnie głos zabrał Starosta, pan Kazimierz Chyła, który wyraził przekonanie, że absolwenci Technikum Nr 1 otrzymali solidne podstawy wiedzy i umiejętności, które pomogą im w realizacji planów i marzeń.
Ważną częścią uroczystości było uhonorowanie najlepszych absolwentów. Wyróżniający się w nauce uczniowie z rąk dyrektora szkoły, pana Tadeusza Burczyka i wychowawców klas odebrali świadectwa, dyplomy i nagrody książkowe. W tym roku świadectwa z wyróżnieniem otrzymało piętnastu uczniów.
Do grona najlepszych uczniów klasy 4Ta należą: Michał Jankowski, Angelika Mikulska, Weronika Majkowska i Natalia Paszkowska.
Najlepszą uczennicą klasy 4Tb była Kinga Wierzba.
Wyróżniający się uczniowie z klasy 4Tc to: Patrycja Guz, Monika Rekowska, Marta Narloch. Wśród najlepszych uczniów klasy 4Td znaleźli się: Magda Bendyk, Szymon Bielski, Aleksander Celarek, Szymon Liwandwski oraz Dawid Kilijan.
Do grona wyróżnionych z klasy 4Ti należą: Marcin Glazik i Damian Pawłowski.
Gratulujemy!
Nagrody książkowe i dyplomy otrzymali również absolwenci, którzy podczas czteroletniej edukacji wyróżnili się aktywnością na rzecz szkoły. Byli to: chorąży pocztu sztandarowego - Kacper Wroński, prezes spółdzielni uczniowskiej - Stanisław Kropidłowski, uczennice kl. 4Tc – Weronika Brzozowska i Monika Rekowska, które zajmowały się obsługą fotograficzną szkolnych uroczystości oraz dwudziestoosobowa grupa reprezentująca szkołę w zawodach sportowych. Gratulujemy!
W imieniu absolwentów głos zabrał Michał Jankowski. Słowa podziękowania skierował pod adresem nauczycieli i rodziców, a także młodszych koleżanek i kolegów. Natomiast życzenia jak najlepszych wyników na maturze, podjęcia trafnych i satysfakcjonujących decyzji,
w imieniu uczniów klas młodszych, przekazał Michał Czechowski z klasy 2Ti. Swoje wystąpienie zakończył słowami podziękowania za pracę i wyjątkowe zaangażowanie skierowanymi pod adresem Michała Jankowskiego sprawującego przez trzy lata funkcję przewodniczącego samorządu szkolnego.
Uroczystość zakończyła się wykonaniem pamiątkowych fotografii.
Po uroczystości absolwenci udali się na spotkania ze swoimi wychowawcami.

Ewa Balcerzak

Data dodania: 2019-04-29 13:00:00
Data edycji: 2019-05-10 16:10:51
Ilość wyświetleń: 244
wstecz

Partnerzy

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button